Izabrana djela / Ivo Frangeš ; [priredio Aleksandar Flaker ; likovni prilozi Ivan Lacković Croata]

FRANGEŠ, Ivo
Izabrana djela / Ivo Frangeš ; [priredio Aleksandar Flaker ; likovni prilozi Ivan Lacković Croata]. - Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1980. - 493 str., [1] list sa slikom autora : ilustr. ; 21 cm. - (Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 149)
Str. 7-[23]: Ivo Frangeš / Aleksandar Flaker. - Str. 25-[29]: Bibliografija / A.F. [Aleksandar Flaker].